top of page

5 เทคนิคการเลือกของพรีเมี่ยมให้ลูกค้าประทับใจ5 เทคนิคการเลือกของพรีเมี่ยมให้ลูกค้าประทับใจ

  1. ของพรีเมี่ยมควรมีดีไซน์ที่โดดเด่น สะดุดตา ไม่ซ้ำใคร เพื่อให้ลูกค้าของคุณเกิดความอยากได้ อยากแชร์ อยากบอกต่อ

  2. สินค้าควรสามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้ เพื่อให้ลูกค้าของคุณอยากนำสินค้าพรีเมี่ยมนั้น ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นการช่วยโปรโมทแบรนด์ของคุณไปในตัว

  3. สินค้าพรีเมี่ยมควรมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

  4. สินค้าที่คุณแจกให้แก่ลูกค้าควรสามารถสื่อสารอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสี ดีไซน์ หรือการวางโลโก้บนสินค้า เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ หรือ Brand Awareness

  5. สินค้าควรมีคุณภาพ และใช้งานได้จริง เพราะหากลูกค้าของคุณไม่สามารถนำสินค้านั้นไปใช้งานได้ ของพรีเมี่ยมของคุณก็จะหมดความหมาย

留言


bottom of page